Еко Форс


Зберігаємо світ в
чистоті

Хто ми

Про компанію

Хто ми

Еко-Форс

Звернення, перевезення та Поховання Відходів

ОВ «ЕКО-ФОРС» надає послуги в сфері поводження з відходами виробництва (збирання, зберігання, видалення, захоронення, перевезення) в залежності від класу небезпеки відходу і його найменування. Ми є одним з небагатьох підприємств України, яке здійснює остаточне розміщення відходів, а саме - їх поховання. Багаторічний досвід наших фахівців дозволяє професійно, відповідно до вимог природоохоронного та санітарного законодавства, з дотриманням норм і правил визначених Кодексом законів про працю та Закону України «Про дорожній рух», виконати роботи зі збирання, зберігання, перевезення, видалення, захоронення відходів.

Детальніше про нас

Факты

0
тисяч тонн утилізовано
0
клієнтів
0
Співробітника
Наші клієнтиы

Відгуки

Наші клієнти

Основні терміни та їх визначення відповідно до Закону України "Про відходи":

- відходи - будь-які речовини, матеріали і предмети, які утворюються в процесі людської діяльності і не мають подальшого використання за місцем утворення чи виявлення та від яких їх власник повинен позбутися шляхом утилізації чи віддалення;

- небезпечні відходи - відходи, мають такі фізичні, хімічні, біологічні чи інші небезпечні властивості, які створюють або можуть створити значну небезпеку для навколишнього природного середовища і здоров'я людини та які потребують спеціальних методів і засобів поводження з ними;

- виробник відходів в - фізична або юридична особа, діяльність якої призводить до утворення відходів;

- поводження з відходами - дії, спрямовані на запобігання утворенню відходів, їх збір, перевезення, зберігання, обробка, утилізація, видалення, знешкодження або захоронення, включаючи контроль за цими операціями і нагляд за місцями видалення;

- збір відходів - діяльність, пов'язана з видаленням, накопиченням і розміщенням відходів у спеціально відведених місцях чи об'єктах, включаючи сортування відходів з метою подальшої утилізації чи видалення;

- зберігання відходів - тимчасове розміщення відходів у спеціально відведених місцях чи об'єктах (до їх утилізації чи видалення)

- перевезення відходів - транспортування відходів від місць їх утворення або зберігання з підготовкою, завантаженням, відправкою, транспортуванням, включаючи зберігання, розвантаження і приймання в кінцевому пункті призначення - місці або об'єкті обробки, утилізації чи видалення;

- видалення відходів - здійснення операцій з відходами, які не призводять до їх утилізації;

- знешкодження відходів - зменшення чи усунення небезпечності відходів шляхом механічного, фізико-хімічної або біологічної обробки;

- захоронення відходів - остаточне розміщення відходів під час їх видалення в спеціально відведених місцях чи на об'єктах таким чином, щоб довгостроковий шкідливий вплив відходів на навколишнє природне середовище та здоров'я людини не перевищував установлених нормативів;

- об'єкти поводження з відходами - місця чи об'єкти, використовувані для збору, зберігання, обробки, утилізації, видалення, знешкодження або захоронення відходів;

- спеціально відведених місць чи об'єкти - місця чи об'єкти (місця розміщення відходів, сховищ, полігони, комплекси, споруди, ділянки надр тощо), на використання яких отримано дозвіл спеціально уповноважених органів на видалення відходів чи здійснення інших операцій з відходами;

- Державний класифікатор відходів - систематизований перелік кодів та назв відходів, призначений для використання в державній статистиці з метою надання різнобічної та обгрунтованої інформації про утворення, накопиченні, обробці (переробці), знешкодження та видалення відходів;

- операції поводження з відходами - збір, перевезення, зберігання, обробка (переробка), утилізація, видалення, знешкодження, захоронення відходів;

- розміщення відходів - зберігання (тимчасове розміщення до утилізації чи видалення) та захоронення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи об'єктах (місцях розміщення відходів, сховищах, полігонах, комплексах, спорудах , ділянках надр тощо), на використання яких отримано дозвіл спецiально уповноваженого центрального органу виконавчої влади у сфері поводження з відходами. Зберігання та захоронення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи об'єктах;

- екологічний податок - загальнодержавний обов'язковий платіж, стягується з фактичних обсягів викидів, у атмосферне повітря, скидів у водні об'єкти забруднюючих речовин, розміщення відходів, фактичного обсягу радіоактивних відходів, які тимчасово зберігаються їх виробниками.

- відходи як вторинна сировина - відходи, для утилізації і переробки яких в Україні існують відповідні технології та виробничо-технологічні і/або економічні передумови;

- збирання та заготівля відходів як вторинної сировини - діяльність, пов'язана зі збором, купівлею, прийомом, зберіганням, обробкою (переробкою), перевезенням, реалізацією і постачанням таких відходів переробним підприємствам на утилізацію, а також надання послуг у цій сфері.

© Еко-Форс 2014-2018.
Web Art studio